ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 18 січня 2002 р. N 63

СТАТУТ

Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА “КИЇВЗЕЛЕНБУД” (далі – Об’єднання) засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Об’єднання є правонаступником Київського державного комунального об’єднання зеленого будівництва “Київзеленбуд”. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

(пункт 1.1 статті 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 03.02.2009 р. N 104,
у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

1.2. Об’єднання є територіальним об’єднанням підприємств зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста, що виконують комплекс робіт із зеленого будівництва, утримання зелених насаджень, що закріплені за підприємствами на праві господарського відання, технічного нагляду за зеленими насадженнями міста, закріпленими та підконтрольними їм, вирощування та реалізації садивного матеріалу декоративних дерев та кущів, квіткової та овочевої продукції, насіння газонних трав, надання послуг замовникам в озелененні та благоустрою території, виробництві та реалізації товарів народного споживання і деревини та т. ін.

(пункт 1.2 статті 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

1.3. Об’єднання є виробничо-господарським комплексом в галузі зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень, який здійснює свою діяльність в інтересах держави, територіальної громади м. Києва, підприємств, що входять до його складу, на принципах господарського розрахунку, економічної заінтересованості.

1.4. Об’єднання створене за рішенням зборів представників колективів господарств об’єднання “Київзеленбуд”.

Структурні підрозділи Об’єднання без статусу юридичної особи:

міська станція захисту зелених насаджень;

міський декоративний розсадник “Теремки”;

та юридичні особи:

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва;

комунальне підприємство “Дарницьке лісопаркове господарство”;

комунальне підприємство “Святошинське лісопаркове господарство”;

комунальне підприємство “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа”.

Об’єднання може співпрацювати також з іншими підприємствами різних форм власності, які працюють на ринку надання послуг з озеленення, вирощування та реалізації садивного матеріалу декоративних дерев, кущів, квітів, насіння газонних трав тощо на договірних засадах.

(пункт 1.4 статті 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 07.07.2004 р. N 1204,
у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

1.5. Підприємства, що входять до складу Об’єднання, є юридичними особами і діють на основі статутів, а структурні підрозділи на основі положень, затверджених генеральним директором Об’єднання.

1.6. Взаємовідносини Об’єднання з підприємствами, що входять до його складу, визначаються цим статутом та договорами.

Стаття 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування Об’єднання: КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА “КИЇВЗЕЛЕНБУД”.

Скорочене: КО “КИЇВЗЕЛЕНБУД”.

(пункт 2.1 статті 2 у редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

2.2. Місцезнаходження Об’єднання:

(абзац перший пункту 2.2 статті 2 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 31.12.2014 р. N 1574)

04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

Стаття 3. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Об’єднання створене з метою забезпечення виконання комплексу робіт із зеленого будівництва, перерахованих у п. 1.2 цього статуту.

3.2. Предметом діяльності Об’єднання є:

– створення нових зелених насаджень в місті шляхом улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об’єктах будівництва та експлуатації;

– експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні насадження), громадських вбиралень, що закріплені за комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів міста на праві господарського відання;

(абзац третій пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 31.12.2014 р. N 1574)

– будівництво та реконструкція парків, скверів;

– виконання комплексу озеленювальних робіт на об’єктах нового будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;

– організація ведення лісового господарства та розсадницької справи;

– організація виставок квітів, вирощування, закупівля і реалізація садивного матеріалу дерев і кущів, насіння газонних трав, рослинного грунту, квіткової продукції;

– організація проектування об’єктів благоустрою та озеленення парків, скверів, бульварів, інших об’єктів зеленого господарства, експлуатаційної діяльності та соціально-культурного призначення;

– впровадження технологічних і технічних досягнень науки в зелене господарство міста;

– господарське відання щодо ресурсів рослинного грунту, що заготовляється в межах міської смуги і міської забудови та передається Об’єднанню для використання його за призначенням.

(абзац десятий пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 31.12.2014 р. N 1574)

Стаття 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАННЯ

4.1. У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативним актами та цим Статутом.

(пункт 4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
Київської міської державної адміністрації від 03.02.2009 р. N 104,
від 31.12.2014 р. N 1574)

4.2. Об’єднання здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки. Права і обов’язки юридичної особи Об’єднання набуває з моменту його державної реєстрації.

(пункт 4.2 статті 4 у редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

4.3. Об’єднання має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

4.4. Свою оперативну діяльність Об’єднання координує з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

(пункт 4.4 статті 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 03.02.2009 р. N 104)

4.5. Об’єднання не відповідає по зобов’язаннях органів влади та підприємств, що входять до його складу, як і останні не відповідають по зобов’язаннях Об’єднання.

4.6. Взаємовідносини Об’єднання з підприємствами, які входять до його складу, будуються на договірній основі між ними, і делегованих Об’єднанню управлінських функцій, в яких обумовлюються відсоткові відрахування грошових коштів підприємств на утримання Об’єднання і обов’язки Об’єднання перед підприємствами по виконанню своїх зобов’язань перед ними і тих функцій, виконання яких підприємства делегують Об’єднанню.

4.7. Об’єднання за своїми зобов’язаннями несе відповідальність в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

Стаття 5. МАЙНО І КОШТИ

5.1. Статутний капітал Об’єднання становить 4326308,78 (чотири мільйони триста двадцять шість тисяч триста вісім гривень 78 коп.), який сформований за рахунок грошових внесків відповідно до рішень Київської міської ради від 30 грудня 2010 року N 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” у розмірі 3100000,00 (три мільйони сто тисяч гривень 00 коп.), від 29 грудня 2011 року N 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” у розмірі 226308,78 (двісті двадцять шість тисяч триста вісім гривень 78 коп.), від 04 лютого 2014 року N 6/10152 “Про бюджет міста Києва на 2014 рік” у розмірі 1000000,00 (один мільйон гривень).

Статутний капітал Об’єднання може формуватися за рахунок грошового та майнового внеску Власника.

Майно Об’єднання становлять основні фонди та оборотні кошти, а також матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається у його самостійному балансі.

5.2. Майно Об’єднання належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Об’єднання володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

5.3. Джерелами формування майна Об’єднання є:

грошові та матеріальні внески засновників;

доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Джерелом формування коштів на утримання Об’єднання є відрахування від доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств і організацій, які входять до його складу, прибутку від здачі майна в оренду, яке закріплено за Об’єднанням на праві господарського відання, а також прибутку від реалізації товарно-матеріальних цінностей та інших послуг.

5.5. Об’єднання має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

(стаття 5 у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

Стаття 6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОБ’ЄДНАННЯ

6.1. Об’єднання має право:

6.1.1. Координувати діяльність підприємств, що входять до складу Об’єднання, забезпечувати при цьому найбільш ефективну їх взаємодію.

6.1.2. Представляти інтереси підприємств, що входять до складу Об’єднання у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Київської міської ради, органах державної влади, у тому числі в судах, інших організаціях, установах, підприємствах.

(підпункт 6.1.2 пункту 6.1 статті 6 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями Київської міської державної адміністрації
від 03.02.2009 р. N 104,
від 31.12.2014 р. N 1574)

6.1.3. Одержувати від підприємств, що входять до складу Об’єднання, інформацію, необхідну для вирішення питань сумісної діяльності і координації взаємодії.

6.1.4. Створювати відповідно до чинного законодавства відокремлені підрозділи (з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них.

6.1.5. Виступати замовником по проектуванню, будівництву, реконструкції об’єктів зеленого будівництва та господарства загального користування (парки, сквери, бульвари, об’єкти міських лісів).

6.2. На Об’єднання покладаються такі обов’язки:

6.2.1. Здійснення технічної, методичної, консультаційної, правової та іншої допомоги підприємствам, що входять до складу Об’єднання.

6.2.2. Забезпечення виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що стосуються діяльності Об’єднання та підприємств, що входять до його складу.

(підпункт 6.2.2 пункту 6.2 статті 6 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 03.02.2009 р. N 104,
у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

6.2.3. Здійснення єдиної технологічної і технічної політики в галузі зеленого будівництва та господарства.

(підпункт 6.2.3 пункту 6.2 статті 6 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 03.02.2009 р. N 104,
у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

6.2.4. Координування діяльності комунальних підприємств, що входять до складу Об’єднання, по забезпеченню ними охорони стану зелених насаджень.

(підпункт 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 у редакції розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

6.2.5. Координування ведення лісового господарства в міських лісах лісопарковими господарствами, в тому числі виконання ними заходів, встановлених матеріалами лісовпорядкування.

(підпункт 6.2.5 пункту 6.2 статті 6 у редакції розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

6.2.6. Здійснення вирощування та реалізацію деревних та чагарникових порід, насіння газонних трав, квіткової та овочевої продукції.

(підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 у редакції розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

6.2.7. Проведення оперативно-методичного керівництва, координації робіт по охороні праці служб охорони праці підприємств, які входять до складу Об’єднання, згідно з вимогами Закону України “Про охорону праці” та інших нормативних документів з охорони праці.

6.2.8. Складання та направлення адміністративній комісії уповноваженого органу протоколів про адміністративні правопорушення.

(пункт 6.2 статті 6 доповнено підпунктом 6.2.8 згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

Стаття 7. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯМ

7.1. Управління Об’єднанням здійснюється генеральним директором.

7.2. Генеральний директор Об’єднання призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою на контрактній основі в установленому порядку.

(пункт 7.2 статті 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 03.02.2009 р. N 104,
у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

7.3. Генеральний директор Об’єднання:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Об’єднання в межах своєї компетенції, передбаченої цим Статутом.

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Об’єднання завдань, визначених цим Статутом та договорами між Об’єднанням та підприємствами, що входять до його складу, за іншими договорами, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Об’єднанням, дотримання законодавства України.

7.3.3. Затверджує структуру і штатний розпис Об’єднання, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників та встановлює систему оплати праці, в межах наданих повноважень, вчиняє правочини, видає довіреності від імені Об’єднання.

(підпункт 7.3.3 пункту 7.3 статті 7 у редакції розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

7.3.4. Оперативно керує роботою Об’єднання на основі єдиноначальності відповідно до цього Статуту.

7.3.5. Діє без доручення від імені Об’єднання, представляє Об’єднання в усіх установах та організаціях.

7.3.6. Розпоряджається майном та коштами Об’єднання відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.3.7. Видає у межах своєї компетенції накази та перевіряє їх виконання, відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, укладає угоди, в тому числі трудові.

(підпункт 7.3.7 пункту 7.3 статті 7 у редакції розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

7.4. Заступники генерального директора, керівники та спеціалісти структурних підрозділів призначаються на посаду та звільняються з посади генеральним директором Об’єднання.

7.4.1. Директори підприємств, що входять до складу Об’єднання та належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, призначаються та звільняються з посади Київським міським головою на контрактній основі в установленому порядку.

(підпункт 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 03.02.2009 р. N 104,
у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

7.5. Для узгодженого вирішення питань господарської діяльності в Об’єднанні утворюється Рада керівників. Повноваження та права Ради керівників визначаються положенням про Раду керівників, яке затверджується генеральним директором. До складу Ради керівників входять заступники генерального директора Об’єднання, головний інженер і головний бухгалтер Об’єднання, керівники підприємств, що входять до складу Об’єднання. Очолює Раду генеральний директор Об’єднання. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

7.6. Інтереси трудового колективу Об’єднання представляє об’єднаний комітет профспілки, що обирається на конференції профспілок підприємств, що входять до складу Об’єднання.

7.7. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

Трудовий колектив Підприємства:

– розглядає і затверджує проект колективного договору;

– розглядає і вирішує згідно з статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;

– визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

– бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

7.8. Пункт 7.8 виключено

(статтю 7 доповнено пунктом 7.8 згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 03.02.2009 р. N 104,
пункт 7.8 статті 7 виключено згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

Стаття 8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Об’єднання є прибуток.

Прибуток Об’єднання використовується виключно в порядку, визначеному Київською міською радою.

(пункт 8.1 статті 8 у редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Об’єднанням шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(пункт 8.2 статті 8 у редакції розпоряджень Київської
міської державної адміністрації від 03.02.2009 р. N 104,
від 31.12.2014 р. N 1574)

8.3. Відрахування Об’єднанням частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюються в порядку, визначеному Київською міською радою.

(пункт 8.3 статті 8 у редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

8.4. Генеральний директор Об’єднання зобов’язаний спрямовувати діяльність Об’єднання на виконання річного фінансового плану, з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

(пункт 8.4 статті 8 у редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

8.5. Об’єднання звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку та за формою, що визначаються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(пункт 8.5 статті 8 у редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

8.6. Об’єднання самостійно сплачує податки та інші обов’язкові платежі і відрахування згідно чинного законодавства.

8.7. Пункт 8.7 статті 8 виключено

(згідно з розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

8.8. Взаємовідносини Об’єднання з іншими підприємствами будуються на договірній основі.

8.9. Ревізія фінансово-господарської діяльності Об’єднання здійснюється згідно з законодавством України.

8.10. Контроль за діяльністю Об’єднання та відносини його з органами державної виконавчої влади здійснюється згідно з законодавством України.

8.11. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, забезпечення гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу вирішуються генеральним директором Об’єднання за участю трудового колективу та профспілкового комітету Об’єднання.

8.12. Об’єднання здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність Об’єднання надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

(статтю 8 доповнено пунктом 8.12 згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

Стаття 9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Об’єднання самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, для чого вступає у відносини з іншими підприємствами, організаціями, юридичними, а також фізичними особами іноземних країн згідно з метою і предметом діяльності Об’єднання у межах, які визначені законодавством України.

9.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, Об’єднання користується у повному обсязі правами юридичної особи, згідно з законодавством України та цим Статутом.

9.3. Об’єднання самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їхнє ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.4. Валютна виручка, одержана Об’єднанням в результаті зовнішньоекономічної діяльності, зараховується на валютний рахунок Об’єднання і використовується відповідно до законодавства України.

9.5. Об’єднання здійснює товарообмінні операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб’єктами господарської діяльності.

9.6. Об’єднання, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва і виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Об’єднання.

Стаття 10. ПРИПИНЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

10.1. Припинення Об’єднання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням власника або уповноваженого ним органу, чи за рішенням суду відповідно до законодавства України.

10.2. Ліквідація Об’єднання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом.

10.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються власником або уповноваженим ним органом, судами, господарським судом згідно із законодавством України.

10.4. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Об’єднання і подає його на затвердження власнику або органу, який утворив ліквідаційну комісію. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Об’єднанням.

10.5. У разі банкрутства Об’єднання його ліквідація проводиться згідно з Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

10.6. Працівникам Об’єднання, які звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Об’єднання, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. Майно Об’єднання, що залишиться після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням власника Об’єднання.

10.8. При реорганізації Об’єднання права та обов’язки Об’єднання переходять до його правонаступника.

10.9. Об’єднання припиняється з дня внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

(стаття 10 у редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 31.12.2014 р. N 1574)

Заступник голови Т. Меліхова